Author Archives: cilios.edu.vn

Nghiên cứu khoa học cho thấy sự khác biệt quan trọng giữa những người lo lắng và những người tự tin

Trong cuộc sống hàng ngày, con người thể hiện sự đa dạng về tâm trạng và cách họ tiếp cận các tình huống xã hội. Một nghiên cứu gần đây đã làm sáng tỏ sự khác biệt đáng kể giữa những người tự tin và những người hay lo lắng trong cách họ sử dụng […]