Author Archives: kinhnghiem24h.edu.vn

Bí ẩn hiện tượng ‘hồn lìa khỏi xác’ đã được giải mã

Việc hồn lìa khỏi xác trong thời gian ngắn đã lâu trở thành một tâm điểm tranh luận: Liệu đó là một hiện tượng thực sự hay chỉ là những lời đồn không có căn cứ? Hồn lìa khỏi xác vẫn là một thứ gì đó bí ẩn và chưa thể lý giải một cách […]