Chiếc ghế hình đầu lâu Skull lấy ý tưởng từ nghệ thuật vẽ tranh thế kỷ 17

Lấy ý tưởng từ nghệ thuật vẽ tranh từ thế kỷ 16 và 17, NTK Vladi Rapaport đã mang đến một sản phẩm vô cùng thú vị, đó là chiếc ghế có hình đầu lâu Skull. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật cổ điển và phong cách hiện đại. Mời các bạn cùng xem qua.

c62beed4a7fa444948dea989d87d938b Chiếc ghế hình đầu lâu Skull lấy ý tưởng từ nghệ thuật vẽ tranh thế kỷ 17

c481ae007bb5df65031c31b9e3d310e4 Chiếc ghế hình đầu lâu Skull lấy ý tưởng từ nghệ thuật vẽ tranh thế kỷ 17

16fdd2fbd1530eef8290a1c4bec8b28c Chiếc ghế hình đầu lâu Skull lấy ý tưởng từ nghệ thuật vẽ tranh thế kỷ 17

1044f247e5ac0725be8f8ce1aa4b82e5 Chiếc ghế hình đầu lâu Skull lấy ý tưởng từ nghệ thuật vẽ tranh thế kỷ 17

af6d5854b0873758c097a275a131e028 Chiếc ghế hình đầu lâu Skull lấy ý tưởng từ nghệ thuật vẽ tranh thế kỷ 17

bf2876b399fa5078fa0d55375abf65d2 Chiếc ghế hình đầu lâu Skull lấy ý tưởng từ nghệ thuật vẽ tranh thế kỷ 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *