Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

Làm một lối đi trong vườn với đá tự nhiên sẽ khiến khu vườn của bạn trở nên mộc mạc, thú vị và gần gũi với thiên nhiên hơn. Nếu muốn có một lối đi trong vườn bằng đá thật đẹp thì hãy tham khảo qua các thiết kế sau đây nhé.

ffdb46fd9b9e17ed2f44841bc55e5bff Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

20e745d04fa1d7a76a6e0be17e17d0fc Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

91f1e3704c462ee47b4ec0f4728a519e Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

397fa731c003e0d15e634d5a1ec2c5f6 Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

91449ccbdfde94788481bf13612c807c Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

423803e790fcb4d1feaffdb1974cc4e3 Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

bffcac4be7c1508dedf7ff621348c337 Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

e5783f910240bd8b69518b468468bb79 Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

eb8a88de9126f9eff136f341282a4c0e Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

f97884608d4842e0dcb35e265a7f2f66 Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

fe8d6c88f48a98af4336b0c2be55db10 Khu vườn mộc mạc với lối đi từ đá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *