Những bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và nghệ thuật

Mặc dù xã hội ngày càng phát triển nhưng vẫn không thiếu một số bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và thú vị tại các thành phố lớn. Sau đây là một vài điểm để xe đạp rất nghệ thuật mà có thể khiến nhiều du khách luôn ngoái lại nhìn mỗi khi bước trên đường.

52c490d48a71fc399c541e43cea52772 Những bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và nghệ thuật

093c7bba43dc7f33b2f1b8d73345ea05 Những bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và nghệ thuật

332aa7ca0ba94e547cab0200f217d17d Những bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và nghệ thuật

577a405f9aec8597573a8aa59a4aec32 Những bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và nghệ thuật

6466924c2e151448dbbf2b933eeee88f Những bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và nghệ thuật

Reedy Pratt, left, and Jerry Coutee try and figure out what the newly installed art pieces on Virginia Street in Vallejo are used for. “It looks like Lance Armstrong,” Coutee said. The brightly colored piece is actually public art that doubles as a bike rack.(Chris Riley/Times-Herald)

dcc57684ab80b3903f1a24abd0249197 Những bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và nghệ thuật

fee2a645eae5d1b096b0b80b9e4a50c7 Những bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và nghệ thuật

2f334b8be84e86fd0bf1f8a01d2f8421 Những bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và nghệ thuật

37de15f20012a9e2530427c1d1a3d9ec Những bãi giữ xe đạp khá là độc đáo và nghệ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *