Những ý tưởng thiết kế sáng tạo cho phòng khách

Cách chọn lựa các loại nội thất, thảm lót, đồ trang trí phải phù hợp khi được gộp chung trong một phòng khách để có dáng vẻ hiện đại hơn. Hãy xem xét một vài ý tưởng để bạn có những sáng tạo hơn cho phòng khách nhà mình.

2164202b769b67e9fec49c325b4902d7 Những ý tưởng thiết kế sáng tạo cho phòng khách

0c5f168be83bef561f61a3e25fbd8fa4 Những ý tưởng thiết kế sáng tạo cho phòng khách

1b400aaa0c7105463ab5402a1b40b39c Những ý tưởng thiết kế sáng tạo cho phòng khách

Oriental Warehouse Loft
Architect: Edmonds + Lee
Location: San Francisco, California

5bf64dc6e6602053ac8d07397338552e Những ý tưởng thiết kế sáng tạo cho phòng khách

62ce2e20b91399e3ca9b9cf73d11b852 Những ý tưởng thiết kế sáng tạo cho phòng khách

830db1f49fe5bbc4e4e80eac2c3df129 Những ý tưởng thiết kế sáng tạo cho phòng khách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *